jun 162019

Valbeveiliging dak

Onder valbeveiliging worden middel verstaan die voorkomen dat personen van hoogte vallen en de middelen die de krachten die vrijkomen bij een val opvangen. Wettelijk gezien is er al sprake van valgevaar bij werkzaamheden van 2,5 meter hoogte, sparingen in vloeren en als je werkt boven water of wegen. Maar vallen van 1,5 meter kan net zo vervelend uitpakken. Valbeveiliging wordt ingezet als er regelmatig werkzaamheden op hoogte moeten worden uitgevoerd. Je kunt hierbij denken aan het repareren van een dak of het onderhouden van zonnepanelen. Maar ook het onderhouden van bliksembeveiliging en groendaken of het schoonmaken van gevels en ramen wordt op hoogte uitgevoerd.

Veilig op het dak

Een plat dak leent zich perfect voor het aanbrengen van permanente of tijdelijke valbeveiliging. De wijze van valbeveiliging voor op het dak hangt er af van de benodigde werkzaamheden en de ruimte die aanwezig is. Vanuit het oogpunt van veiligheid gaat er niets boven een hekwerk gemonteerd langs de dakrand van het gebouw. Een plat dak is natuurlijk perfect voor het monteren van valbeveiliging dak zoals een hekwerk. Dit komt doordat er voldoende ruimte is en er geen gevaar bestaat dat je van een hogere hoogte valt, zoals bij een schuin dak. Een andere wijze van valbeveiliging is het werken met vaste of mobiele ankerpunten waaraan leeflijnen kunnen worden gekoppeld. Op de meeste platte daken is voldoende ruimte en mogelijkheid om vaste ankerpunten aan te brengen. Het is belangrijk dat de mensen die toegang hebben tot het dak ook over de benodigde kennis beschikken om met leeflijnen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen zoals valbeveiliging harnassen te werken.

Valbeveiliging dak

Veilige en onveilige zones

Bij grote platte daken kunnen veilige en onveilige zones worden aangebracht. Een veilige zone moet zich minimaal op 4 meter van de dakrand bevinden. Binnen die veilige zone mogen dan werkzaamheden worden uitgevoerd zonder valbeveiliging. Die zone moet natuurlijk erg duidelijk aangegeven worden. Dit kan door middel van borden. De onveilige zone bevindt zich binnen de 4 meter van de dakrand. Nadelen van een dergelijke oplossing met veilige en onveilige zones is dat door menselijke fouten, struikelen of een moment van onachtzaamheid alsnog val-ongelukken kunnen gebeuren.

Aanschaffen valbeveiliging

Valbeveiliging aanschaffen en installeren is geen routinewerk. Elk gebouw of werk situatie is anders. Daarnaast heb je ook te maken met verschillende regelgeving en normeringen. De wet schrijft voor dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor hun personeel. Ook moet hen de gelegenheid en middelen aangeboden worden om hun werkzaamheden op hoogte veilig uit te kunnen voeren.